MOJE KSIĄŻKI

 
Jestem Pierwsza Klasa! - Podręcznik
Podręczniki.jpg

Mam przyjemność zaproponować Państwu podręcznik „Jestem pierwsza klasa!”. Jest on adresowany do uczniów, rozpoczynających swoją przygodę z językiem polskim. Został stworzony na potrzeby szkół sobotnich na emigracji oraz wszystkich jednostek edukacyjnych uczących dzieci języka polskiego, geografii i historii Polski oraz polskich tradycji i obyczajów. Zawiera także elementy psychologiczne potrzebne do prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

 

Podręcznik składa się z 4 rozdziałów tematycznych:

- Uczymy się języka polskiego - uczeń poznaje litery i wyrazy, rozpoczyna nabywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez zastosowanie metody globalnej i symultaniczno-sekwencyjnej.

- Uczymy się historii Polski - wprowadza ucznia w świat historii poprzez poznanie polskich legend - teksty są przeznaczone do przeczytania uczniowi przez nauczyciela i wzbogacone ilustracjami wykonanymi przez dzieci, które dodatkowo stymulują funkcje wzrokowe dziecka.  

- Uczymy się geografii Polski - zawiera kolorowe opracowania tematów przyrody i podstawowych informacji dotyczących geografii Polski. Tematy wzbogacono wierszykami mającymi ułatwić przyswojenie trudnych tematów.

- Rozmawiamy o nas, tradycjach i obyczajach - zbiera podstawowe obyczaje polskie i tradycje z nimi związane a także omawia kilka podstawowych zagadnień psychologicznych, których wyjaśnienie na wczesnym etapie życia zwiększa szansę prawidłowego rozwoju emocjonalnego młodego człowieka.

Format: A4 
Liczba Stron: 164

Cena: £18 plus koszt wysyłki (ustalany indywidualnie w zależności od liczby podręczników oraz miejsca doręczenia). 

 
Jestem Pierwsza Klasa! - Ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie do podręcznika ”Jestem pierwsza klasa!”.

 

Składają się z 4 rozdziałów tematycznych:

-Uczymy się języka polskiego -uczeń poznaje litery pisane i nabywa umiejętność pisania kaligraficznego  zarówno liter, jak i wyrazów. Uczy się podziału wyrazów na sylaby, łączenia wyrazów w zdania, a także podstawowych zasad gramatyki.

-Uczymy się historii Polski -ćwiczenia mają na celu pobudzenie wyobraźni ucznia poprzez wizualizację poznanych polskich legend.

-Uczymy się geografii Polski -zawiera kolorowe zadania weryfikujące zdobytą przez ucznia wiedzę środowiskowąi geograficzną.

-Rozmawiamy o nas, tradycjach i obyczajach - ćwiczenia uzupełniają poruszone w podręczniku podstawowe zagadnienia psychologiczne, a także pozwalają nawyeksponowanie podobieństw i różnic kulturowych. 

Format: A4 
Liczba Stron: 152

Cena: £15 plus koszt wysyłki (ustalany indywidualnie w zależności od liczby podręczników oraz miejsca doręczenia).

Ćwiczenia.jpg