MOJE PUBLIKACJE

 
Jestem Pierwsza Klasa! - Podręcznik
Jestem pierwsza klasa! - wybrane tematy(1)_page-0001.jpg

Mam przyjemność zaproponować Państwu podręcznik „Jestem pierwsza klasa!”. Jest on adresowany do uczniów, rozpoczynających swoją przygodę z językiem polskim. Został stworzony na potrzeby szkół sobotnich na emigracji oraz wszystkich jednostek edukacyjnych uczących dzieci języka polskiego, geografii i historii Polski oraz polskich tradycji i obyczajów. Zawiera także elementy psychologiczne potrzebne do prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

 

Podręcznik składa się z 4 rozdziałów tematycznych:

- Uczymy się języka polskiego - uczeń poznaje litery i wyrazy, rozpoczyna nabywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez zastosowanie metody globalnej i symultaniczno-sekwencyjnej.

- Uczymy się historii Polski - wprowadza ucznia w świat historii poprzez poznanie polskich legend - teksty są przeznaczone do przeczytania uczniowi przez nauczyciela i wzbogacone ilustracjami wykonanymi przez dzieci, które dodatkowo stymulują funkcje wzrokowe dziecka.  

- Uczymy się geografii Polski - zawiera kolorowe opracowania tematów przyrody i podstawowych informacji dotyczących geografii Polski. Tematy wzbogacono wierszykami mającymi ułatwić przyswojenie trudnych tematów.

- Rozmawiamy o nas, tradycjach i obyczajach - zbiera podstawowe obyczaje polskie i tradycje z nimi związane a także omawia kilka podstawowych zagadnień psychologicznych, których wyjaśnienie na wczesnym etapie życia zwiększa szansę prawidłowego rozwoju emocjonalnego młodego człowieka.

Format: A4 
Liczba Stron: 164

Cena: £18 plus koszt wysyłki (ustalany indywidualnie w zależności od liczby podręczników oraz miejsca doręczenia). 

Jestem pierwsza klasa! - wybrane tematy(1)_page-0001.jpg
Jestem pierwsza klasa! - wybrane tematy(1)_page-0002.jpg
 
Jestem Pierwsza Klasa! - Ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie do podręcznika ”Jestem pierwsza klasa!”.

 

Składają się z 4 rozdziałów tematycznych:

-Uczymy się języka polskiego -uczeń poznaje litery pisane i nabywa umiejętność pisania kaligraficznego  zarówno liter, jak i wyrazów. Uczy się podziału wyrazów na sylaby, łączenia wyrazów w zdania, a także podstawowych zasad gramatyki.

-Uczymy się historii Polski -ćwiczenia mają na celu pobudzenie wyobraźni ucznia poprzez wizualizację poznanych polskich legend.

-Uczymy się geografii Polski -zawiera kolorowe zadania weryfikujące zdobytą przez ucznia wiedzę środowiskowąi geograficzną.

-Rozmawiamy o nas, tradycjach i obyczajach - ćwiczenia uzupełniają poruszone w podręczniku podstawowe zagadnienia psychologiczne, a także pozwalają nawyeksponowanie podobieństw i różnic kulturowych. 

Format: A4 
Liczba Stron: 152

Cena: £15 plus koszt wysyłki (ustalany indywidualnie w zależności od liczby podręczników oraz miejsca doręczenia).

Ćwiczenia klasa 1 - okładka_page-0001.jpg
Ćwiczenia klasa 1 - okładka_page-0001.jpg
Jestem pierwsza klasa! - Ćwiczenia - wybrane strony(2)_pages-to-jpg-0002.jpg
 
Druga Klaso-Jestem Gotowy! - Podręcznik
Podręcznik klasa 2 - okładka_page-0001.jpg

W podręczniku zawarte są tematy języka polskiego, historii Polski, geografii Polski oraz tradycji i obyczajów przeplatające się wzajemnie tak, by naturalnie wprowadzać ucznia w nowe zagadnienia. Kolor czcionki zapisanego tematu wskazuje na dziedzinę tematyczną. Podczas lekcji języka polskiego uczeń poznaje podstawowe zagadnienia gramatyczne i pierwsze zasady ortograficzne. Uczy się, jak pisać list, ogłoszenie, zaproszenie czy opowiadanie. Rozwija umiejętność czytania i czytania ze zrozumieniem. Na lekcjach historii Polski uczeń kontynuuje, rozpoczęte w klasie 1, poznanie polskich legend oraz poznaje postacie wybitnych Polaków. Tematy wzbogacone są wykonanymi przez dzieci ilustracjami, które dodatkowo stymulują funkcje wzrokowe dziecka i pobudzają wyobraźnię.  

Zagadnienia z geografii Polski zawierają kolorowe opracowania tematów przyrody i podstawowych informacji dotyczących geografii Polski. Wzbogacono je wierszykami mającymi ułatwić przyswojenie trudnych tematów. Podczas rozmów o tradycjach i obyczajach uczeń poznaje podstawowe obyczaje polskie i tradycje z nimi związane, a także omawia kilka podstawowych zagadnień psychologicznych, których wyjaśnienie na wczesnym etapie życia zwiększa szansę prawidłowego rozwoju emocjonalnego młodego człowieka.

W podróży przez drugą klasę towarzyszą uczniom ich rówieśnicy – bohaterowie krótkich historyjek pojawiających się przy różnych tematach. Czytając je, dzieci utożsamiają się z kolegami z opowieści, a tym samym łatwiej przyswajają poznawaną wiedzę.

W podręczniku kontynuowana jest metoda symultaniczno-sekwencyjna (w części tekstów). To dzięki niej uczeń z problemami logopedycznymi czy dysleksyjnymi będzie miał możliwość rozwijania umiejętności czytania.

 

 

Zastosowano także różne kolory czcionki w zależności od stopnia trudności tekstu. Tematy te dodatkowo oznaczone są stosownymi symbolami.

Format: A4 
Stron: 146

Cena: £18 plus koszt wysyłki (ustalany indywidualnie w zależności od liczby podręczników oraz miejsca doręczenia). 

Podręcznik klasa 2 - okładka_page-0001.jpg
Druga klaso - jestem gotowy! - przykładowe strony_page-0002.jpg
 
Druga Klaso-Jestem Gotowy! - Czwiczenia

"Druga klaso-Jestem gotowy. Ćwiczenia" stanowią uzupełnienie do podręcznika. Poprzez wykonywanie ciekawych i różnorodnych zadań uczeń weryfikuje i utrwala zdobytą wiedzę. Stale rozwija technikę kaligraficznego pisania, rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie. Podobnie jak w podręczniku, zagadnienia tematyczne przeplatają się wzajemnie, by stworzyć wspólną, logiczną całość, jednocześnie dopasowaną do wydarzeń kalendarza w sobotniej szkole.

Format: A4 
Stron: 108

Cena: £15 plus koszt wysyłki (ustalany indywidualnie w zależności od liczby egzemplarzy oraz miejsca doręczenia).

Druga klaso - Jestem gotowy! Ćwiczenia - wybrane strony_page-0001.jpg
Druga klaso - Jestem gotowy! Ćwiczenia - wybrane strony_page-0001.jpg
Druga klaso - Jestem gotowy! Ćwiczenia - wybrane strony_page-0002.jpg
 
Gra Planszowa - "Podróż po Polsce"
Gra_page-0001.jpg

Gra planszowa "Podróż przez Polskę" jest opcjonalnym dodatkiem do zestawu "Druga klaso- Jestem gotowy!". Składa się z planszy i zestawu kart z pytaniami dotyczącymi zagadnień z języka polskiego, historii, geografii oraz tradycji i obyczajów. Zatem podczas dobrej zabawy uczeń może powtórzyć i utrwalić zdobytą w ciągu roku wiedzę.
 

Format: A3 składany do A4

Cena:  £5,5 (w sprzedaży jako dodatek do podręcznika)